Information

Ledige pladser


I forhold til forespørgelse på ledige pladser er I meget velkommen til at ringe og høre nærmere på tlf. 25 11 28 38.

Vi skriver jer gerne op på vores venteliste i tilfælde af, der skulle komme en uventet plads. I kan skrive jeres barn op på ventelisten til dagplejen, umiddelbart lige efter han eller hun er født.

Priser


Prisen pr. måned for en dagplejeplads er kr. 2.293 + tilskuddet som I hver måned modtager fra kommunen.

Der ydes søskenderabat på samme vilkår, som hos alle andre institutioner/dagplejere.

Forsikring


I skal have egen ansvars- og ulykkesforsikring.

Hvis dit barns legetøj eller andet går i stykker – eller forsvinder – har dagplejen ingen erstatningspligt. Hvis dit barn forvolder skade på sig selv eller andre børn, er det din egen ansvars- og ulykkesforsikring, der skal dække. Så husk at tjekke, om du har en ulykkesforsikring på dit barn.

Tavshedspligt


Vi har tavshedspligt, både hvad angår forhold der gælder barnet samt forældrenes private forhold.


Udmeldelse


Når dit barn skal i børnehave, skal udmeldelse ske med en måneds varsel, regnet fra den 1. i måneden - fx opsigelse 30. juni med virkning fra 1. august. Dette er gældende for både forældre og/eller dagplejere. Pasningsforløbet slutter til den 1. i den måned barnet fylder 2 år og 11 måneder – altså når barnet skal i børnehave. Husk, at I selv skal kontakte kommunen for at få barnet skrevet op til en børnehaveplads, og hvis I har særligt ønske om en børnehave.


Afbud/sygdom


Fortvivl ej, vi har sygevikar i huset!

I tilfælde af, at en af vi dagplejere bliver syge, har vi en vikar tilknyttet, som kommer her i huset. Så ingen gæstedagpleje, hvor I som forældre vil få stressede morgener med nye ansigter, pakning af pusletaske og flytten rundt med barnevognen osv. Børnene vil altid blive passet i de samme vante og trygge omgivelser.

Der skal gives besked, hvis dit barn holder en fridag, eller er fraværende pga. sygdom. Vi kan ikke modtage et sygt barn. Dels på grund af smittefarer, men også fordi vi ikke kan give barnet den ekstra omsorg, det har brug for. Barnet skal kunne følge en almindelig dagplejedag.

Husk at raskmelde barnet aftenen før, han/hun møder igen.